Služba hotovostního inkasa - Vysvětlení a ceník

Služba hotovostního inkasa je služba, kterou je možné sjednat k poskytovanému úvěru, spočívající v doručení a vyplacení hotovostního úvěru klientovi dle smlouvy o úvěru a následném výběru splátek v místě určeném klientem. Tuto službu pro nás zajišťuje smluvní partner, spol. BIA s.r.o., IČ 041 82 839.

Tarifní zóny:

Doručení a vyplacení hotovostního úvěru:
Zóna A – do 50 km – paušální částka za dovoz 1.200,- Kč + DPH
Zóna B – do 100 km – paušální částka za dovoz 1.700,- Kč + DPH
Zóna C – do 150 km – paušální částka za dovoz 2.300,- Kč + DPH
Zóna D – do 200 km – paušální částka za dovoz 2.700,- Kč + DPH

Výběr splátek v místě určeném klientem:
Zóna A – do 50 km – paušální částka za odvoz splátky 500,- Kč + DPH
Zóna B – do 100 km – paušální částka za odvoz splátky 1.000,- Kč + DPH
Zóna C – do 150 km – paušální částka za odvoz splátky 1.500,- Kč + DPH
Zóna D – do 200 km – paušální částka za odvoz splátky 2.000,- Kč + DPH